Natural Selection ?

posted on 18 Jun 2013 03:19 by kuza in Poem-of-4
 
...
......
.........
 
เราแย่งกินแย่งอยู่ไม่รู้จบ
กับเพื่อนร่วมภพร่วมโลกอยู่
เราสร้างอารยธรรมค้ำชู
เฉพาะพวกกูจะบูชา
 
.........

แล้วบังเบียดเจียดเนื้อเพื่อยังชีพ
ให้ช้ำกลีบดอกไม้และใบหญ้า
เราเด็ดดึงดวงดาวฉุดเอามา
สูบเป็นแสงไฟฟ้ามหานคร
 
.........

เราคือมนุษย์สุดสูงส่ง
หลุ่มหลงการเป็นใหญ่ไม่หยุดหย่อน
สมมติเป็นหลักการอันซับซ้อน
มาอ้างสิทธิ์ริดรอนโดยชอบธรรม
 
.........

"ธรรมชาติคัดสรรเอาเราเป็นใหญ่"
เราควรภาคภูมิใจให้ดื่มด่ำ
บรรพชนมนุษยชาติฉลาดล้ำ
นำพาเราเสพสุขในยุคนี้!
 
.........
......
...
 
 
 
 
 
 
ห่างหายไปนานกับชีวิตใน Exteen (โถ่...เศร้า)
 
ก็ตั้งแต่โดน FB แย่งพื้นที่ชีวิตและเวลาส่วนใหญ่ไป
 
บ้านหลังนี้ผมก็ปล่อยให้มันรกร้างเรื่อยมา
 
วันนี้กลับมา พร้อมกับงานชิ้นใหม่ (และชิ้นเดียว)
(ที่พักหลังนี้