ฟินิกซ์ตัวใหม่

posted on 11 May 2011 18:07 by kuza
 
ข้าพเจ้า หลับใหลมายาวนาน
ใต้ผืนผ้าที่คลุมร่างอันอ่อนเปลี้ย โรยแรง
ลมหายใจนั้นเบาบางยิ่งกว่าการกระทบกันของปุยเมฆ
เสียงนั้นก็ยิ่งแผ่วเบากว่าความเงียบ
 
เมื่อครั้งก่อน ข้าพเจ้ามอดหรี่
ไฟในตัวข้าพเจ้าดับลง
กลายเป็นเถ้าถ่าน
และปลิวไป
กับสายลม
 
สัมผัสลึกๆในใจข้าพเจ้า -
โหยหาการมีชีวิตใหม่
ข้าพเจ้าเร่ร่อนในโลกที่ไม่มีจริง
และไม่มีร่างกายให้วิญญาณข้าพเจ้าสถิตอยู่
 
ข้าพเจ้าปรารถนากลิ่นดอกไม้
ทว่า, ไม่อาจสูดดมได้อย่างต้องการ
ข้าพเจ้าปรารถนาความงามแห่งเรือนกาย
ทว่า, ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ด้วยตนเอง
 
ข้าพเจ้าบินขึ้นเหนือขอบฟ้าของโลกสมมติใบนั้น
มองลงมายังเบื้องล่าง
ข้าพเจ้าเห็นร่างตัวเอง
โดนกัดกินและผุพัง
 
น้ำตาอันบริสุทธิ์
ไหลรินออกมาจากดวงใจข้าพเจ้า
กรองและกลั่นเป็นหยดฝน
ชะล้างกายหยาบนั้นรวมเป็นหนึ่งกับดินโคลน
กับแผ่นดินโลก  กับพระผู้เป็นเจ้า
 
 
 
...
...
...
...
 
 
นกฟินิกซ์, เผาตัวเองในกองเพลิงแดงคั่ง
หลอมเถ้าตะกอน 
สยายปีกออกขึ้นจากความตาย
เกิดใหม่ อีกร้อยครั้งพันครั้ง
 
แต่ฟินิกซ์ตัวใหม่ ไม่ใช่ฟินิกซ์ตัวเดิม
เพราะชีวิตที่เกิดใหม่ ย่อมเริ่มต้นใหม่
ไม่มีความหลังเก่า ไม่มีการระลึกชาติ
 
ข้าพเจ้ารู้แล้ว
เมื่อมองดูอีกครั้ง
ต้นหญ้า, และสิ่งมีชีวิตน้อยๆกำลังงอกงาม
เติบโตบนแผ่นดินที่ปกคลุมร่างข้าพเจ้า
 
ในความตายของข้าพเจ้า
ได้บังเกิดชีวิตใหม่
เหมือนการตายของนกฟินิกซ์ตัวนั้น
 
ต้นหญ้าสารพันกำลังมีความสุขในการใช้ชีวิต
และข้าพเจ้าก็มองพวกมันด้วยความยินดียิ่ง...
 
 
Gothic Dan.
110511:1945
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Have been given a task to write <a href="http://perfectwritings.com">Comparison Essay</a> but you have no clue how to do this? Get in touch with the most trustable writing centre on the Net.

#7 By LyonsGena22 (31.184.238.73) on 2013-09-04 13:17

จากคอมเม้นต์

ผมเขียนจากหัวใจ
หัวใจสีขาวของผมคงน่ารักสำหรับทุกกรณีนะคับป้าเลยตามมาดูน่ะค่ะ
อึม..ไม่ผิดหวัง..จะคอยชมผลงานนะคะ..Hot! Hot! Hot!

#4 By jeabjung on 2011-07-11 14:56

เยี่ยม จริงๆ
ลึกซึ้งเช่นเคยbig smile

#2 By sweettoxic on 2011-05-13 16:21

ลึกซึ้งจัง

#1 By Critical#Zeed on 2011-05-11 20:01