"หนึ่งในความจำที่จำไม่ได้"
 

เพื่อนรัก, เราเศร้า -
กลับไปมองดูวันเก่าเก่าแล้วหวนไห้
สามปีผ่านเท่านั้น เมื่อฝันไป
ตื่นอีกที เราเป็นใคร เราไม่รู้
 
เปิดดูบันทึกเก่า เราเคยเขียน
มากผู้คนที่วนเวียนรู้จักอยู่
พอวันนี้เราเพ่งตัวเองดู
ก็จู่จู่ เหมือนแปลกหน้าแปลกตากัน
 
เธอว่าเรา ควรเศร้าไหม
ร่ำอาลัยนิ่งนับกับโลกฝัน
เมื่อวันนี้เราดิ้นรนค้นหามัน
ยิ่งไม่ทัน "ความรู้สึกเบื้องลึกเรา" !.

 
 
ร่าง ๐๓ ๑๐ ๕๔, ๑๓.๕๕ น. ณ http://www.facebook.com/ploypupee/posts/270801569609749
เกลา ๑๘ ๑๐ ๕๔, ๐๐.๒๒ น. ณ http://kuza.exteen.com

Comment

Comment:

Tweet

Purchase History Essay, save your time and take care of your own business while competent writers will cope with your essay writing task.

#15 By Business Essay (31.184.238.73) on 2013-09-04 13:33

Your topic about this post is really amusing. I would probably choose the term paper writing service to buy an essay and pre written essay about this post, because that is the good way.

#14 By best online papers (31.184.238.73) on 2013-09-01 20:04

I really see positive changes looking at my site. It is because I utilize blog commenting service and optimization issues.

#13 By blog commenting services (91.212.226.136) on 2012-04-11 07:50

I will bookmark your blog and have my children check up here often

#12 By seo expert (182.177.160.221) on 2012-02-29 14:16

Excellent Blog! I really admire your thinking and the way you have put these information in this post. personal statement

#11 By San Jose limo (182.177.240.37) on 2012-02-21 18:52

This is definitely one of the better sites to get the necessary info regarding keeping fit. Fitness level is something that needs to be constantly seen to , tended to and cannot be compromised. The site is helpful.

#10 By condominium for sale chicago (175.110.73.187) on 2012-01-31 22:57

You are manifestly, a real master of thesis title just about this good topic accomplishing but when you are willing to choose the thesis, I would advice you to detect a professional one.

#9 By dissertation (91.212.226.136) on 2012-01-10 05:41

จำอะไรบางอย่างไม่ได้

ก็ดีเหมือนกันนะครับ

#7 By kae on 2011-12-20 10:30

I took 1 st <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> when I was 25 and that supported my business a lot. But, I need the commercial loan once again.

#3 By MaddoxSheree (91.212.226.143) on 2011-11-17 07:32

ก็เอาไว้ระลึกถึง...จะทำไงได้..Hot!

#2 By jeabjung on 2011-10-18 15:56

cry

#1 By ไข่ต้ม on 2011-10-18 00:31